top of page

Статут

§ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Суші-ресторан VIP https://www.vip-sushi.com/ працює на умовах, викладених у цьому Регламенті.

 2. Положення визначає умови укладення та розірвання договорів купівлі-продажу продукції та порядок оскарження, а також види та обсяг послуг, які надаються Restauracja VIP sushi в електронному вигляді.https://www.vip-sushi.com/, правила надання цих послуг, умови укладення та розірвання договорів про надання електронних послуг.

 3. Кожен Отримувач послуг, вживаючи заходів для використання Електронних послуг, ресторан VIP сушіhttps://www.vip-sushi.com/ зобов'язується дотримуватися положень цих Правил.

 4. У питаннях, не охоплених цими Правилами, застосовуються такі положення:

  1. Закон про надання електронних послуг від 18 липня 2002 р.

  2. Закон про права споживачів від 30 травня 2014 р.

  3. Закон про позасудовий розгляд споживчих спорів від 23 вересня 2016 р.

  4. Цивільний кодекс від 23 квітня 1964 р. та інші відповідні положення польського законодавства.

 

§ 2

ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В РЕГЛАМЕНТАХ

 1. ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ - форма доступна на сайтіhttps://www.vip-sushi.com/  дозволяє оформити замовлення.

 2. ЗАМОВНИК - Отримувач послуг, який має намір укласти або уклав Договір купівлі-продажу з Продавцем.

 3. СПОЖИВАЧ - фізична особа, яка вчиняє з підприємцем правочин, безпосередньо не пов'язаний з його господарською або професійною діяльністю.

 4. ПРОДУКТ - рухома річ, доступна в Магазині, яка є предметом Договору купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем.

 5. РЕГЛАМЕНТ - цей Регламент Магазину.

 6. МАГАЗИН - Інтернет-магазин Постачальника послуг, що працює в Restauracja VIP sushihttps://www.vip-sushi.com/ .

 7. ПРОДАВЕЦЬ, ПОСТАВАЛЬНИК ПОСЛУГ -Забанитиgroup sp. z o. o. ul. Żurawia 47/49, lok.414, 00-680, Варшава

 1. ДОГОВІР ПРОДАЖУ - Договір купівлі-продажу Товару, укладений між Клієнтом і Продавцем через Магазин.

 2. ЗАМОВЛЕННЯ - волевиявлення Клієнта, що є пропозицією укласти з Продавцем Договір купівлі-продажу Товару.

 

§ 3

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ ТА ЗАМОВЛЕННЯ

 1. VIP суші ресторан https://www.vip-sushi.com/ реалізує продукцію через Інтернет.

 2. Товари, пропоновані в Магазині, є новими, без фізичних та юридичних дефектів і легально введені на польський ринок.

 3. Інформація на сайті Магазину не є пропозицією в розумінні закону. Оформляючи Замовлення, Клієнт робить пропозицію про придбання конкретного Товару на умовах, зазначених в його описі.

 4. Ціна Продукту, показана на веб-сайті Магазину, вказана в польських злотих (PLN) і включає всі компоненти. У вартість не входить вартість доставки.

 5. Умовою оформлення Замовлення в Магазині Клієнтом є ознайомлення з Правилами та прийняття їх положень під час оформлення Замовлення.

 

§ 4

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРОДАЖУ

 1. Для укладення Договору купівлі-продажу Клієнту необхідно попередньо оформити Замовлення способом, наданим Продавцем, відповідно до § 3 пунктів 5 і 6 Правил.

 2. Після оформлення Замовлення Продавець негайно підтверджує його отримання.

 3. Підтвердження прийняття Замовлення, зазначеного в пункті 2 цього пункту, зобов’язує Клієнта його Замовленням. Підтвердження отримання Замовлення здійснюється шляхом відправлення електронного листа.

 4. Підтвердження отримання Замовлення включає:

  1. підтвердження всіх істотних елементів замовлення,

  2. форма відмови від договору,

  3. цього Положення, що містить інформацію про право відмови від договору.

 5. Після отримання Клієнтом електронного листа, зазначеного в пункті 4 цього пункту, між Клієнтом і Продавцем укладається Договір купівлі-продажу.

 6. Кожна Угода купівлі-продажу буде підтверджена доказом покупки, який буде додано до Продукту.
   

§ 5

МЕТОДИ ОПЛАТИ

 1. Продавець надає такі способи оплати:

  1. оплата традиційним переказом на банківський рахунок Продавця,

  2. оплата через систему електронних платежів.

 2. У разі оплати через систему електронних платежів, Замовник здійснює оплату до початку виконання Замовлення. Електронна платіжна система дозволяє здійснювати платежі кредитною карткою або швидким переказом з обраних польських банків.

 3. Товар буде відправлений тільки після його оплати.

 

§ 6

ДАТА ДОСТАВКИ ТОВАРУ

 1. Термін поставки Товару складається з часу завершення Товару та часу доставки Товару перевізником: доставка Товару до 3 годин,

 

§ 7

СКАРГИ

 1. Скарги щодо Замовлення, представленої Пропозиції, Доставки слід адресувати безпосередньо Ресторану, якого стосується скарга. Агент не розглядає скарги щодо послуг, що надаються Рестораном.

 2. Скарга на послуги Ресторану розглядається Рестораном негайно, але не пізніше 14 робочих днів з моменту отримання повідомлення.

 3. Скарга на послуги Агента розглядається Агентом негайно, але не пізніше 14 робочих днів з моменту отримання повідомлення.

 4. Скарга повинна містити ідентифікаційні дані Клієнта, номер телефону, адресу електронної пошти, дату розміщення замовлення, дату завершення замовлення, зазначену адресу для обробки замовлення, логін Клієнта та детальний опис зроблених бронювань.

 5. Скарги щодо послуг, що надаються Агентом, слід надсилати електронною поштою на адресу vipsushi228@gmail.com.

 6. Скарги щодо послуг, що надаються Рестораном, слід надсилати електронною поштою на адресу vipsushi228@gmail.com.

 7. Якщо дані чи інформація, надані у скарзі, є неповними або з метою повного пояснення, Ресторан та/або Агент вимагатимуть їх доповнення до розгляду скарги. Термін розгляду скарги продовжується до заповнення даних Замовником, який подає скаргу.

 8. Агент визнає рекламацію протягом 14 днів з моменту її отримання в належній формі. Агент може відмовитися від розгляду поданих скарг після закінчення 60 днів з моменту виявлення причин скарги.

 9. Відповідь на подану Агенту скаргу надсилається тільки на поштову адресу або електронну адресу, зазначену в самій скарзі.

§ 8
ПРАВО ЗАМОВНИКА НА ВИХІД ВІД ДОГОВОРУ

 1. До надання послуги Рестораном-партнером Клієнт може відмовитися від договору без пояснення причини, і це право може бути використано до тих пір, поки Ресторан не продовжить виконання замовлення.

 2. Щоб скористатися правом відмови від договору, Замовник зобов'язується повідомити про це Ресторан негайно після оформлення замовлення, але не пізніше моменту його виконання Рестораном і шляхом однозначної заяви по телефону. з рестораном. Після закінчення цього часу замовлення не може бути скасовано або змінено, якщо ресторан не погодиться. Повідомлення Ресторану про бажання відмовитися від договору електронною поштою недостатньо для фактичної відмови від договору.

 3. Якщо Клієнт здійснив оплату через онлайн-платеж, кошти повертаються Агентом негайно з моменту отримання замовлення на повернення коштів від Ресторану, але не пізніше ніж протягом 14 робочих днів.

§ 9

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Угоди, укладені через Магазин, укладаються відповідно до польського законодавства.

 2. У разі невідповідності будь-якої частини Регламенту чинному законодавству, замість оскаржуваного положення Регламенту застосовуються відповідні положення польського законодавства.

 3. Будь-які спори, що виникають з Договорів купівлі-продажу між Магазином і Споживачами, вирішуються в першу чергу шляхом переговорів, з метою мирного врегулювання спору з урахуванням Закону про позасудовий розгляд споживчих спорів. Однак, якщо це буде неможливо або буде незадовільним для будь-якої зі сторін, спори вирішуватимуться компетентним загальним судом відповідно до пункту 4 цього пункту.

 4. Будь-які спори, що виникають між Постачальником послуг і Отримувачем послуг (Клієнтом), який також є Споживачем, повинні бути передані на розгляд компетентних судів відповідно до положень Цивільно-процесуального кодексу від 17 листопада 1964 року.

 5. Для мирного вирішення спору споживач може, зокрема, подати скаргу через інтернет-платформу ODR (Online Dispute Resolution), доступну за адресою: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

bottom of page